banner
2 ปี ago
250 Views
0 0

ShineStock ☀ สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ ภาพรวมปี 2558 และเดือนธันวาคม 2558

Written by
banner

12552944_1048785078476328_6282622548217388627_n

ShineStock  สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ ภาพรวมปี 2558 และเดือนธันวาคม 2558

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,288.02 จุด ลดลง 14.0% จากสิ้นเดือนธันวาคม 2557 หรือลดลง 5.3% จากสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดในปี 2558

อาทิ ภาวะเศรษฐกิจของไทยขยายตัวน้อยกว่าคาดการณ์ การชะลอตัวของการส่งออก และปัจจัยต่างประเทศ เช่น ความกังวลการเติบโตของเศรษฐกิจจีน การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 9 ปี และการปรับตัวลงของราคาน้ำมันจากการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับภูมิภาคดัชนี SET ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า MSCI Emerging market และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET และ mai เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน

ด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นปี อยู่ที่ 12.61 ล้านล้านบาท ลดลง 11.47% จากสิ้นปี 2557 ขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในปี 2558อยู่ที่ 44,302 ล้านบาท ลดลง 2.56% จากปีก่อน

ในปี 2558 หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ มีมูลค่าระดมทุนรวม 130,611 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 20 บริษัท mai 13 บริษัท 2 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ 6 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

สรุปตัวเลขที่สำคัญ ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

– ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET index) ปิดที่ 1,288.02 จุด ลดลง 14.0% จากสิ้นปี Earned 2557 และลดลง 5.3% จากสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558

– Market capitalization ของ SET อยู่ที่ 12,282,755 ล้านบาท ลดลง 11.36% จากสิ้นปีก่อน ส่วนของ mai อยู่ที่ 323,478 ล้านบาท ลดลง 15.56% จากสิ้นปีก่อน

– ในปี 2558 Forward P/E ratio ของ SET ลดลงจาก 16.09 เท่า ในสิ้นปีก่อน มาอยู่ที่ 14.51 เท่า ต่ำกว่าเฉลี่ยของภูมิภาคซึ่งอยู่ที่ 14.68 เท่า สำหรับ mai อยู่ที่ 27.38 เท่า ลดลงจาก 34.26 เท่า ในสิ้นปีก่อน

– อัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET และ mai เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 3.58% และ 1.29% ตามลำดับ

– ในเดือนธันวาคม 2558 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ mai อยู่ที่ 41,658 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.83% จากเดือนก่อน โดยผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิอยู่ที่ 32,495 ล้านบาท ขณะที่ ทั้งปี 2558 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 44,302 ล้านบาท ลดลง 2.56% จากปีก่อน และผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 155,631 ล้านบาท ขณะที่ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศและผู้ลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิ

– ด้านการระดมทุนในปี 2558 บริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวม 262,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% จากปีก่อน โดยเป็นการระดมทุนในตลาดแรก 130,611 ล้านบาท จาก 33 บริษัท และ 2 กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และ 6 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่มีการระดมทุนในตลาดรอง 132,204 cheap nfl jerseys shop ล้านบาท

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

– ในปี 2558 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 199,749 สัญญา เพิ่มขึ้น 35.86% oakley outlet จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options ส่วนในเดือนธันวาคม 2558 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 281,079 สัญญา เพิ่มขึ้น cheap MLB Jerseys 87.51% จากเดือนก่อนหน้า

– ในปี Cheap Jordans 2558 SET50 Index Futures cheap nfl jerseys มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 110,142 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 1,264 สัญญา ในขณะที่Single Stock Futures มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 81,103 สัญญา

banner

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Menu Title